Borrning för bergvärme samt asfaltsarbeten

Vecka 39 kommer de börja borras för bergvärme. Det är 19 hål som kommer att borras på innergården och det beräknas ta cirka 4 veckor att genomföra då vi har sagt ok för borrning även lördagar. Därefter kommer rördragning och uppgrävning av asfalt att utföras där det behövs. Borrtider: mån-fredag kl.7-19, lördagar kl.10-17. Borrtiden är preliminär då det kan dra ut på tiden då man inte vet mängden och motståndet från eventuellt vatten från underjorden som pressar uppåt. Där av går ej att säga exakt antal dagar. Optimalt är 1 borrhål om dagen.

Schakt arbete utförs under v. 42-43. Under denna period kommer det även att grävas upp kanaler vid parkeringsplatserna 32-39. Detta på grund av ett kabelbrott någonstans från huset till stolparna för motorvärmare/ ladd-boxar. Mer information kring detta kommer aviseras till berörda.

Även vid valvet mellan nr. 13 och 15 kommer de att grävas upp asfalt som ligger mot husfasaden för att undvika framtida fuktskada.

Asfaltering Brf Olofsgården

20171008 Obs! Epost till föreningen är brfolofsgarden@telia.com

20171006

Hej alla medlemmar!

Nu har vi fått uppdatering av NCC ang. parkeringsplatserna. Ni som har blivit hänvisade att tillfälligt stå på innergården med er bil kan nu, dock senast måndag kväll, den 9/10 parkera på er vanliga p-plats.

Det är dags för NCC att börja med andra sidan (Trädgårdsvägen) nästa vecka. Så alla som har sin parkering längs den huskroppen med P-platsnummer 1-25 blir hänvisade att parkera på innergården, senast måndag kväll, den 9/10

Vi kommer att sätta upp nummer så ni vet vart ni ska stå. Precis som det fungerar nu.

Vi håller er uppdaterade under arbetets gång.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Hej alla medlemmar!   201709

Nu är det äntligen dags att sätta igång med nyastfalteringen av våra parkeringsytor, med start Allévägen. Vi kommer att börja i olika sektioner då parkeringarna kommer flyttas till provisoriska platser på angivet område på innergården.

Du behåller samma parkeringsnummer som du har idag och ställer dig på samma parkeringsnummer fast då på innergården.

Vi kommer att sätta upp stolpar med respektive nr så att du tydligt kan hitta din parkering.

Vi kommer hålla er samtliga uppdaterad med information om vad som gäller och när din sektion påbörjas eller avslutas.

Asfalteringen beräknas ta 1,5-2 månader. Så vi hoppas ni har överseende med detta och att vi alla hjälps åt så att NCC och deras medarbetare kan jobba så smärtfritt som möjligt.

Vi sätter igång redan nu på måndag den 18 september och då ska som sagt alla bilar på Allévägen flyttas till innegården söndagen den 17 september, vi hoppas att alla respekterar det för i annat fall kommer den bilägare som inte flyttat sin bil försinka för oss alla andra.

Med vänlig hälsning Styrelsen.