Styrelsen

NAMN ROLL VALD TILL
Annette Hofvander Ordförande 2025
Martin Pernefjord Vice Ordf. & Sekreterare 2024
Hampus Holma Ledamot 2025
Håkan Svensson Ledamot / Parkeringsansvarig 2025
Jonas Morin Ledamot 2024
Vladimir Sherin Suppleant 2024
Lace Matarlo Sölvebrant Suppleant/ Festkommitté 2024

NAMN ROLL VALD TILL
Admica AB Revisor 2024
Marie Appelkvist Revisor suppleant 2024
Gunvor Holmqvist Valberedning 2024
Anna-Lena Frantz Valberedning 2024
Gunvor Holmqvist Vicevärd 2024