Motion

Vad är en motion?
En motion är förslag på förändring från medlem i föreningen, en motion tas upp på årsstämman där närvarande kan rösta för eller emot förslagen.

När ska min motion var inlämnad?
Enligt stadgarna ska motion vara inlämnad minst 30 dagar för stämman, samma år som stämman hålls.

Hur skriver jag en motion?
Motionen ska vara skriftlig och innehålla: vad man vill förändra, förslag på förändring, namn, underskrift, lägenhetsnummer och adress. Använd gärna mallen här nedan.

Det är inte svårt att skriva en motion, men har man aldrig prova kan det kännas ovant. Här nedan finns det en mall för motion och ett exempel på hur en motion kan se ut för att göra det lite enklare. En bostadsrättsförening blir mer aktiv om alla medlemmarna berättar vad de vill förändra, och på årsstämman är ett bra tillfälle för medlemmarna att kunna påverka.

Hämta hem: motion.docx
Hämta hem: exempel-motion.docx