Förtydligande för senaste infobrevet

Vi har fått lite frågor om parkeringsavtalen eftersom senaste infobrevet inte var tillräckligt tydligt.
I senaste infobrevet stod det att avtalen ska förnyas och att alla avtal för parkeringar och garage därför sagts upp. Nya avtal håller på att tas fram och kommer i brevlådan så fort de är klara. De kommer vara nästan identiska med de gamla med undantag för priserna som sätts efter nya prislistan.