Andrahandsuthyrning

Styrelsen tar emot och beslutar om ansökningar om andrahandsuthyrning. De beviljas max 1 år, sen måste ny ansökan lämnas till styrelsen för bedömning.

Det är alltid medlemmen som ansvarar för vad som händer i lägenheten under tiden den är uthyrd. Det gäller såväl underhåll av lägenheten som störningar andrahandsgästen gör.
Sköter sig inte andrahandshyresgästen är det medlemmen som riskerar avhysning,
var därför nog med vem du väljer som ska få bo i lägenheten under tiden.

Hur gör jag?
Lämna en skriftlig ansökan till styrelsen för godkännande av andrahandsuthyrning med:

– Skäl till uthyrning (t ex studier på annan ort)
– Vilken tid andrahandsuthyrningen ska pågå (t ex 1 april 2014 – 1 april 2015)
– Uppgifter på vem som är tänkt att vara andrahandshyresgäst (Namn, pnr, tel, mail, etc.)

Ansökningsformulär begärs hos styrelsen!