Höjda avgifter

Vi i styrelsen vet att situationen är ansträngd för många. Av den anledningen smärtar det att behöva höja avgifterna men på grund av läget med kraftigt höjda räntor och en hög inflation har föreningen fått högre kostnader. För att bibehålla en stabil ekonomi har styrelsen därför beslutat att höja avgifterna från och med 1/2-2024 med 10%. Detta innebär alltså att höjningen syns på avin som kommer i januari. Den enda avgiften som inte höjs är den som rör el eftersom den redan baseras på faktiska kostnader. Berörda avgifter är alltså de för bostad, parkering, garage samt extraförråd.