Sophantering

Hushållssopor
Hushållssopor slängs väl paketerade i någon av föreningens sopkasuner. De är låsta och går att låsa upp med lägenhetsnyckeln. Det finns två sopkasuner, den ena vid Trädgårdsvägen, den andra på innergården vid infarten från Allévägen.

Matavfall                                                                                                                                                         Vi har två behållare för matavfall som är placerade invid sopkasunerna vid Trädgårdsvägen samt på innergården vid infarten från Allévägen.

Källsortering
Det är bra om vi alla källsorterar vårt avfall, så att det blir mindre sopor i sopkasunerna. Kostnaden för våra sopor går på vikt, så slänger vi mindre så kostar det mindre. Det finns ingen egen källsortering på området eller i föreningens anläggning, men källsortera gärna ditt avfall och ta med på någon av omkringliggande sorteringsstationer. Det finns bland annat en vid Hemköp och en på infartsparkeringen vid tågstationen.

Grovsopor
Två gånger per år vid vår- och höst städningen beställer vi hem grovsopscontainrar. I dessa har man möjlighet att slänga sina grovsopor. Det är inte tillåtet att slänga: elektronikavfall, bildäck, färg, kemikalier. Dessa får man själv frakta till närmaste miljöstation. Närmaste för närvarande Sörab återvinningscentral: Karins väg 2, Upplands Väsby.