Förtydligande för senaste infobrevet

Vi har fått lite frågor om parkeringsavtalen eftersom senaste infobrevet inte var tillräckligt tydligt.I senaste infobrevet stod det att avtalen ska förnyas och att alla avtal för parkeringar och garage därför sagts upp. Nya avtal håller på att tas fram och kommer i brevlådan så fort de är klara. De kommer vara nästan identiska med …

Enkät om laddplatser

Styrelsen har fått in förfrågningar om antalet laddplatser. För att underlätta beslut om att eventuellt skapa fler laddplatser, utomhus och i garage har vi tagit fram en enkät. Enkäten kommer både i fysisk och digital form. Den fysiska kommer i brevlådan idag 25/1-24 och den digitala kommer du till genom knappen nedan.