Parkering

Parkeringsplatser och garage
Föreningen har parkeringsplatser och garage som medlemmar kan få hyra. 64 parkeringsplatser har tillgång till elstolpe för motorvärmare och 8 platser har ladd-boxar. 1 garage har idag ladd-box men kabel är framdragen till flera för framtida installation vid behov. För att få veta om det finns lediga platser, samt prisuppgifter kontakta p-platsansvarig, kontaktuppgifter finns i trapphuset.

Antalet ladd-platser är tänkt att öka i takt med att fler boende får behov av detta. Funderar du som boende på att skaffa el/hybridbil får du gärna kontakta styrelsen för att diskutera laddmöjligheter.

Finns det inga lediga platser får man ställa sig i kö, det är två enskilda köer för parkeringsplatser och garage. Det är ingen speciell kö om du har laddningsbar bil. Det brukar ta i genomsnitt 3-6 månader att få en parkeringsplats vid kösituation. Garagen är populära och det kan dröja lång tid till nästa lediga garageplats, där får man ha tålamod om man önskar hyra garage.

Lediga platser? Hur går jag tillväga?
För att få hyra p-plats/ garage eller ställa sig i kö måste man vara medlem i föreningen. En skriftlig lapp med:
– Namn
– Adress
– Lägenhetsnummer
– Önskan om garage / p-plats
– Datum/underskrift

Denna lapp lämnas sen till föreningens brevlåda på Trädgårdsvägen 13. Ta kontakt med p-platsansvarig och meddela att du har lämnat in ansökan till föreningens brevlåda.