Enkät om laddplatser

Styrelsen har fått in förfrågningar om antalet laddplatser. För att underlätta beslut om att eventuellt skapa fler laddplatser, utomhus och i garage har vi tagit fram en enkät. Enkäten kommer både i fysisk och digital form. Den fysiska kommer i brevlådan idag 25/1-24 och den digitala kommer du till genom knappen nedan.