Borrning för bergvärme samt asfaltsarbeten

Vecka 39 kommer de börja borras för bergvärme. Det är 19 hål som kommer att borras på innergården och det beräknas ta cirka 4 veckor att genomföra då vi har sagt ok för borrning även lördagar. Därefter kommer rördragning och uppgrävning av asfalt att utföras där det behövs. Borrtider: mån-fredag kl.7-19, lördagar kl.10-17. Borrtiden är preliminär då det kan dra ut på tiden då man inte vet mängden och motståndet från eventuellt vatten från underjorden som pressar uppåt. Där av går ej att säga exakt antal dagar. Optimalt är 1 borrhål om dagen.

Schakt arbete utförs under v. 42-43. Under denna period kommer det även att grävas upp kanaler vid parkeringsplatserna 32-39. Detta på grund av ett kabelbrott någonstans från huset till stolparna för motorvärmare/ ladd-boxar. Mer information kring detta kommer aviseras till berörda.

Även vid valvet mellan nr. 13 och 15 kommer de att grävas upp asfalt som ligger mot husfasaden för att undvika framtida fuktskada.