Stadgar och Ordningsregler

Föreningens stadgar:

Stadgar 2021

Föreningens Ordningsregler:

Ordningsregler 2020

Ordningsregler för BRF Olofsgården uppdaterades senast 2020-10-20
Detta bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ansvar för ordningen
Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär ett ansvar att gemensamt hålla ordning och reda både i och utanför husen. Som bostadsrättsinnehavare har man också skyldighet att följa de regler som finns för medlemmarna. Som ett komplement till stadgarna har styrelsen upprättat ordningsregler som gäller för BRF Olofsgården.

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbeten åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs Om ordningsreglerna inte följs får man i första hand en varning. Om man upprepade gånger inte följer ordningsreglerna eller begår större förseelser kan man i allvarligaste fall förlora nyttjanderätten till sin bostadsrätt och förlora medlemskapet i föreningen.

Har du frågor
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.